БЕЗПЕЧНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

Новоприйняті працівники ліцею пройшли навчання й перевірку знань

з питань охорони праці й безпеки життєдіяльності.